KANCELARIA NOTARIALNA
Dawid Galicki
Notariusz
Rzeszów, ul. Warszawska 16/10

Notariusz Rzeszów

LEX EST QUOD NOTAMUS

Notariusz Dawid Galicki
Kancelaria Notarialna Rzeszów

Notariusz Dawid Galicki prowadzący Kancelarię Notarialną w Rzeszowie ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Aplikację notarialną – etatową – odbył w latach 2012 r. – 2014 r. na obszarze właściwości Krakowskiej Izby Notarialnej pracując w Kancelarii Notarialnej w Krakowie. Następnie doświadczenie zawodowe zdobywał w Kancelariach Notarialnych na Podkarpaciu.

Po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu notarialnego Dawid Galicki został decyzją Ministra Sprawiedliwości powołany na stanowisko notariusza z siedzibą w Rzeszowie, gdzie założył własną Kancelarię Notarialną.

W zakresie wykonywania swoich uprawnień notariusz Dawid Galicki działa jako osoba zaufania publicznego i korzysta przy tym z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym, przy czym czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. 

Prywatnie notariusz Dawid Galicki pasjonuje się sportem, w szczególności piłką nożną.

Kancelaria

Widok z zewnątrz

 

„Lex est quod notamus”

„To co piszemy, stanowi prawo”

 

O KANCELARII

Lokalizacja

Kancelaria Notarialna prowadzona przez notariusza Dawida Galickiego mieści się w lokalu nr 10 na parterze budynku biurowego przy ul. Warszawskiej 16 w Rzeszowie (Osiedle Staromieście). Kancelaria znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie biurowca SKYRES Warszawska, Zespołu Szkół Spożywczych, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz w bliskiej odległości (ok. 100 m) od Ronda im. Jana Pawła II.

Dostęp do lokalu Kancelarii Notarialnej zapewniają trzy niezależne wejścia:

1/ od ul. Warszawskiej – wejście bezpośrednio do kancelarii

2/ od strony osiedla DEVELOPRES Warszawska/Lubelska – wejście z korytarza budynku biurowego

3/ z boku budynku od strony biurowca SKYRES Warszawska (kierunek „na Warszawę”) – wejście z korytarza budynku biurowego

Lokalizacja Kancelarii Notarialnej na parterze budynku stanowi znaczne ułatwienie dla osób niepełnosprawnych.

Parking

Przy Kancelarii Notarialnej znajdują się dwa parkingi dostępne dla klientów, w tym parking wielopoziomowy (1h bezpłatna). W pobliżu Kancelarii znajduje się także parking przy dyskoncie LIDL (ul. Lubelska) oraz dyskoncie Biedronka (ul.Warszawska).

Płatność kartą oraz Wi-fi

Kancelaria Notarialna wyposażona jest w dostęp do internetu bezprzewodowego (WI-FI) oraz terminal płatniczy, dzięki czemu istnieje możliwość dokonywania przelewów przez klientów oraz płatności kartą za dokonywane czynności notarialne.

ZAKRES USŁUG

Czynności notarialne

Notariusz Dawid Galicki w prowadzonej przez siebie Kancelarii Notarialnej w Rzeszowie – stosownie do przepisów ustawy prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku – jest powołany do dokonywania czynności, które wymagają formy notarialnej lub takich, którym strony z własnej woli taką formę zamierzają nadać.

Czynności notarialne poza kancelarią notarialną

Stosownie do przepisów powołanej wyżej ustawy zasadą jest, że czynności notarialnych notariusz dokonuje w lokalu, w którym znajduje się kancelaria notarialna. Jednakże od tej zasady istnieją wyjątki. Mianowicie, jeżeli przemawia za tym charakter konkretnej czynności lub istnieją szczególne okoliczności, czynność notarialna może zostać dokonana przez notariusza także w innym miejscu (przykładowo w domu osoby, która ze względu na stan zdrowia lub podeszły wiek nie ma faktycznej możliwości stawienia się w kancelarii notarialnej). O tym jednak, czy dana czynność może zostać dokonana poza siedzibą kancelarii, każdorazowo decyduje notariusz analizując powody, dla których czynności notarialne miałyby zostać dokonane poza lokalem kancelarii.

Wszystkie czynności notarialne, w tym akty notarialne, są dokonywane przez notariusza w języku polskim. Jeżeli natomiast zaistnieje sytuacja, że osoba, która bierze udział w czynności notarialnej nie zna języka polskiego i do czynności nie jest dołączony przekład na inny znany tej osobie język, do danej czynności notarialnej notariusz ma obowiązek wezwać tłumacza przysięgłego.

Niezależnie od powyższego w Kancelarii Notarialnej istnieje możliwość uzyskania informacji w języku angielskim, w tym drogą mailową bądź telefoniczną.

Staranność zawodowa notariusza

Zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawnych, notariusz powinien odznaczać się wyjątkową starannością zawodową. Wobec powyższego akty notarialne i inne dokumenty powinny być przez notariusza sporządzane w sposób zrozumiały i przejrzysty, a przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów nie tylko stron, ale też innych osób, dla których określona czynność notarialna może powodować skutki prawne.

Obowiązek udzielania przez notariusza wyjaśnień

Ustawowym obowiązkiem ciążącym na notariuszu jest udzielanie stronom czynności notarialnych niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. Realizacja tego obowiązku jest niezbędnym elementem pracy notariusza, a udzielanie tychże wyjaśnień odbywa się bezpłatnie – także w sytuacji, w której wyjaśnienia te poprzedzają dokonanie czynności notarialnej.

Na podstawie art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie – notariusz dokonuje następujących czynności:

Sporządza akty notarialne

Sporządza akty notarialne

Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia

Podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego

Podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego

Sporządza akty notarialne

Sporządza akty notarialne

Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia

Podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego

Podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego

własnoręczności podpisu,
zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
daty okazania dokumentu,
pozostawania osoby przy życiu lub 
w określonym miejscu

Sporządza poświadczenia

własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
obejmujące takie zdarzenia prawne jak: walne zgromadzenie spółdzielni, spółki prawa handlowego, zebranie wspólnoty mieszkaniowej, stawiennictwa lub niestawiennictwa strony, itd.

Spisuje protokoły

obejmujące takie zdarzenia prawne jak: walne zgromadzenie spółdzielni, spółki prawa handlowego, zebranie wspólnoty mieszkaniowej, stawiennictwa lub niestawiennictwa strony, itd.
Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów

Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów

Składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej

Składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej

Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

DOKUMENTY

Z uwagi na indywidualny charakter każdej czynności notarialnej rodzaj wymaganych dokumentów każdorazowo ustalany jest z notariuszem. 

AKTUALNOŚCI

OPŁATY NOTARIALNE

W celu uzyskania informacji odnośnie wysokości opłat notarialnych za daną czynność notarialną, np. akt notarialny, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty. 

Za dokonywane czynności notarialne notariusz Dawid Galicki pobiera wynagrodzenie (taksa notarialna) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT.

Poza taksą notarialną notariusz pobiera, w imieniu państwa polskiego, następujące podatki i opłaty:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych
  • podatek od spadków i darowizn
  • opłata sądowa

Pobrane podatki i opłaty notariusz przekazuje na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych (sądów, urzędów skarbowych).

KONTAKT

DANE KONTAKTOWE

Kancelaria Notarialna Dawid Galicki
ul. Warszawska 16/10; 35-205 Rzeszów
535 005 008
17 700 00 17
kancelaria@notariusz-galicki.pl

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek: 8:30 - 17:00
Wtorek: 8:30 - 17:00
Środa: 8:30 - 17:00
Czwartek: 8:30 - 17:00
Piątek: 8:30 - 15:00

Istnieje możliwość umówienia się z Notariuszem w celu dokonania czynności notarialnej także poza godzinami urzędowania Kancelarii.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Notariusz w Rzeszowie